Laden Evenementen

« Alle evenementen

Uitnodiging en agenda voor de ALV op 4 april 2020

4 april - 10:00 / 12:00

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april 2020

Datum:         Zaterdag 4 april 2020

Aanvang:      10.00 uur

Locatie:        Dorpshuis Tricht, Prins Johan Frisoplaats 1A, 4196 AC Tricht

Het bestuur van de Ducati Club Nederland nodigt alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op zaterdag 4 april 2020 te Tricht.

Agenda 

 1. Opening 
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 6 april 2019

Zie Strada nummer 4-2019 bladzijde 6, 7, 8 en 9.

 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Financieel jaarverslag 2019 
 1. Kascontrolecommissie, Décharge bestuur, nieuwe kascommissie
 1. Begroting 2020
 1. Vaststellen contributie 2021

Conform het voorstel van de leden, dat gedaan is tijdens de Algemene Ledenvergadering   d.d. 7 april 2018 stelt het bestuur voor de contributie aan te passen en te verhogen met 2% (landelijke indexering).

 1. Bestuursverkiezing 

Secretaris

Aftredend en niet herkiesbaar Ger Boereboom. Het bestuur stelt voor Ruud Wilbrink te benoemen tot lid van het Dagelijks Bestuur in de functie van secretaris. 

Algemeen bestuurslid

Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter Italdag Kaj Dijkhuizen. Het bestuur heeft besloten om de organisatie van de Italdag onder te brengen bij de Evenementencommissie onder leiding van Paul van Beers. 

Algemeen bestuurslid

Aftredend en niet herkiesbaar als voorzitter CCC (Clubcommunicatie-commissie) Wim-Jan van Velzen.

Het bestuur stelt voor Noor van Beek te benoemen tot algemeen bestuurslid. Noor zal de communicatiecommissie gaan leiden. Zij is tevens verantwoordelijk voor het inkoopproces. 

Verder heeft Lilly Boereboom aangegeven te gaan stoppen met de ledenadministratie. Het bestuur heeft Marcel Hazenberg bereid gevonden de ledenadministratie voor zijn rekening te nemen.

Wanneer er in de aanloop naar de datum van de Algemene Ledenvergadering nog nieuwe ontwikkelingen te melden zijn omtrent de bestuursverkiezing zullen wij dat kenbaar maken via onze website en onze facebookpagina. 

-pauze- 

 1. Uitkomsten enquête 
 1. Nieuws van de diverse commissies.

De voorzitters van de diverse commissies zullen hun activiteiten voor 2020 toelichten.

 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Het bestuur rekent op de aanwezigheid van veel leden. In verband met de inkoop van broodjes etc. tijdens de lunch is het van belang te weten hoeveel leden onze algemene ledenvergadering bezoeken.

Wij verzoeken jullie daarom om ons voor 30 maart 2020 per email te laten weten of je wel of niet deze ledenvergadering bezoekt. (secretaris@ducaticlub.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens

Datum:
4 april
Tijd:
10:00 / 12:00
Evenement Categorie:
Website:
https://www.ducaticlub.nl/evenement/algemene-leden-vergadering-op-zaterdag-4-april-2020/

Organisator

DCN