Met droefheid in ons hart delen wij mee dat Gijs Portengen is overleden.