Berichtgeving i.v.m. maatregelen coronavirus

Berichtgeving i.v.m. maatregelen coronavirus

Door het coronavirus zijn veel evenementen en toertochten afgelast. Met spanning hebben wij uitgekeken naar de op 21 april j.l. gehouden persconferentie van Minister-president Rutte. Tijdens die persconferentie is bekend geworden, dat opnieuw besloten is tot verlenging en uitbreiding van de restricties. De meeste maatregelen, die eerder afgekondigd werden, zijn verlengd tot 19 mei a.s. en voor evenementen, waarvoor een vergunnings- of meldingsplicht geldt, is het verbod om deze te houden verlengd tot 1 september a.s. Onze club ondersteunt in het belang van iedereen in Nederland de genomen maatregelen en doet een beroep op alle leden om dat ook te doen.

Gelukkig ontvangen al onze leden wel ons clubblad Strada. Maar als gevolg van bovenstaande hebben de leden niet optimaal kunnen profiteren van het lidmaatschap van onze club. Daarnaast hebben wij als club voor de evenementen, die niet doorgegaan zijn, geen kosten hoeven te maken.

Daarom heeft het bestuur besloten om voor het jaar 2021 éénmalig een korting op de contributie toe te passen. De hoogte van deze korting wordt nog vastgesteld en is mede afhankelijk van de maatregelen, die de overheid in 2020 nog gaat nemen om een verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen. Daarnaast is van belang om af te wachten welke contracten, die wij als club aangegaan zijn, wel of niet gewijzigd kunnen worden.

Wij zullen jullie zo snel mogelijk verder informeren.