(tussentijdse) Algemene Ledenvergadering 2015

Datum:         Zondag 4 oktober 2015

Aanvang:      11.30 uur uur

Locatie:         Café   “De Sluis”, Industriekade 58, 6006 SJ Weert.

 

Het bestuur van de Ducati Club Nederland nodigt alle leden uit voor een (tussentijdse) Algemene Ledenvergadering (ALV) op zondag 4 oktober aanstaande te Weert.

 

Agenda

  1. Opening en mededelingen.
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 april 2015

     (zie Strada nr. 5 – 2015)

  1. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar is Eric Hak als voorzitter

  1. Introductie Jeugdcommissie
  2. Invoeren jeugdlidmaatschap
  3. Stand van zaken Stichting DCN
  4. Rondvraag
  5. Sluiting

 Het bestuur rekent op jullie komst.