Lidmaatschapsvoorwaarden DCN

 

 

 

 

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN DUCATI CLUB NEDERLAND

Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd.

De opzegtermijn van het lidmaatschap bedraagt twee maanden. Een opzegging, die schriftelijk (per email of brief) moet geschieden, dient derhalve uiterlijk op 31 oktober door de ledenadministratie ontvangen te zijn.

De contributie geldt voor het gehele kalenderjaar en er zijn verschillende tarieven. Zie colofon in ons clubblad Strada.

Bij een aanmelding tot 1 september van het kalenderjaar betalen nieuwe leden het gehele bedrag.

Bij een aanmelding tussen 1 september en 1 november betalen nieuwe leden 50 % van het geldende bedrag.

Bij een aanmelding vanaf 1 november behoeft voor het desbetreffende kalenderjaar geen contributie betaald te worden.

Om onze leden goed van dienst te kunnen zijn en om je adequaat te kunnen informeren, bestaat de mogelijkheid, dat commissies binnen onze vereniging gebruik maken van je NAW-gegevens, je e-mailadres en je telefoonnummer.

Deze gegevens worden niet verstrekt aan personen, die niet aangesloten zijn bij de Ducati Club Nederland, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven (bijvoorbeeld bij inschrijving DOC)

12 april 2016