Inschrijven als lid

Hier kun je lid worden van Ducati Club Nederland

Voornaam (verplicht)

Tussenvoegsel (van, de, van der)

Achternaam (verplicht)

Geboortedatum (verplicht)

Adres en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer (verplicht)

Uw email (verplicht)

Ik ben:
ManVrouw

Als lid van DCN kun je gebruik maken van voordelen bij Ducati Owners Club (DOC) in Bologna.
Hiervoor moeten wij je mailadres aan DOC verstrekken. DOC kan ook marketing gerichte mailing versturen. Ga je hier mee akkoord? ( Zet een vinkje bij " Ja" )
Ja

Maat Ducati Owners Club (DOC) t-shirt, kies S/M/L/XL/XXL/XXXL
SMLXLXXLXXLXXXL

Merk motorfiets

Type motorfiets

Bouwjaar

Heb je deze motor gebruikt of nieuw gekocht?
NieuwGebruikt

Wil je ook een partner en/of gezinslid (wonend op hetzelfde adres) als DCN lid inschrijven? Vul hieronder de naam in.

Naam van partnerlid

Naam van gezinslid

Geboortedatum partnerlid of gezinslid

Akkoordverklaring en betaling.
Ondergetekende verklaart door het versturen van dit formulier akkoord te gaan met de lidmaatschapsvoorwaarden en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Ducati Club Nederland om jaarlijks van zijn/ haar hieronder genoemde bankrekening het wegens contributie DCN verschuldigde bedrag af te schrijven. De contributie voor het lidmaatschapsjaar 2015 bedraagt euro 47,00 voor hoofdleden en euro 31,50 voor partner- en gezinsleden.
Het lidmaatschap wordt aangegaan per kalenderjaar en jaarlijks verlengd. De opzegtermijn van het lidmaatschap bedraagt twee maanden.
Een opzegging moet uiterlijk 31 oktober door de ledenadministratie ontvangen te zijn.
Jeugdleden ontvangen 50% korting tot en met het jaar waarin je 29 bent. Aan de hand van je geboortedatum wordt je aangemeld als jeugdlid bij de jeugdcommissie. Jeugdleden betalen 23,50 per kalenderjaar. In het jaar waarin je 30 wordt gaat het jeugdlidmaatschap over in een hoofdlidmaatschap.

Naam van uw bank (verplicht)

Naam van de rekeninghouder (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Vul hier het IBAN-rekeningnummer in (bijvoorbeeld: NL44 ASNB 9999 1199 90)

IBAN-rekeningnummer (verplicht)

Datum inschrijving (verplicht)

Uw bericht