Over DCN

Met bijna 4000 leden is de Ducati Club Nederland (DCN) verreweg de grootste club van Ducatiliefhebbers ter wereld. Daar zijn we trots op!

In 1978 begonnen we als een klein clubje zielsverwanten. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een grote groep toerders, racers, techneuten en liefhebbers die zich op de één of andere manier verbonden voelt met het Italiaanse raspaardje.

Ducati staat voor passie. Dat straalt onze club dan ook uit. Vrijwel ieder weekend wordt er wel iets georganiseerd. Denk daarbij aan een jaarlijkse internationale clubrace, rijvaardigheidstrainingen, feesten, georganiseerde toertochten in binnen- en buitenland, technoavonden en ga zo maar door.

In iedere hoek van ons land hebben we een “Regio café”. Daar kun je elkaar op zondag ontmoeten na een ritje of voor een kop koffie. 
We geven exclusief voor leden, 8 maal per jaar ons magazine “Strada” uit. Hierin vind je verslagen, aankondigingen, nieuws, foto’s en alles wat ons bezighoudt bij de Ducati. Verder onderhouden we contacten met buitenlandse Ducaticlubs en zijn we regelmatig met de clubstand te vinden op beurzen en andere evenementen.

Word je al nieuwsgierig naar deze gezellig club? Surf dan eens op onze website. Nog leuker is natuurlijk om bij deze club te horen. 
Hoe je lid wordt lees je op de website. We verwelkomen je graag bij de club of op het eerstvolgende evenement.

Eric Hak, Voorzitter DCN Bestuur


Welcome to the Ducati Club Netherlands

With nearly 4000 members, the Ducati Club Netherlands (DCN) is by far the largest club of Ducati enthusiasts in the world. We are proud of it!

In 1978 we began as a small group of soul mates. We are now developed to a large group of touring riders, racers, techies and enthusiasts who in one way or another feel connected with the Italian beauties.

Ducati stands for passion. That radiates out of our club. Almost every weekend there is something organized. Think of an annual international club race, driver training, events, tours at home and abroad, technical evenings and so on.

In every corner of our country we have a “region café“. There you can meet each other on Sunday after a ride or for a cup of coffee. We give exclusive to members, 8 times a year our magazine “Strada“. Get to know the reports, announcements, news, photos and all that concerns us about the Ducati. Further, we maintain contacts with foreign Ducati clubs and we are regularly to find with the clubbooth at trade shows and other events.

You are all curious about this cosy club? Look on our website. Even more fun, of course, is to be a member of this club. How to join can be read on the website. We welcome you at the club or at the next event.

Eric Hak, President DCN


Willkommen bei Ducati Club Niederlande

Mit fast 4000 Mitglieder, die Ducati Club Niederlande (DCN) ist bei weitem der größte Club der Ducati-Fans in der Welt. Wir sind stolz!

1978 begannen wir als eine kleine Gruppe von Seelenverwandten. Wir sind jetzt entwickelt, um eine große Gruppe von Tourenfahrer, Racers, Techniker und Enthusiasten, die in einer Hinsicht sind oder ein anderes Gefühl verbunden mit dem italienischen schönheiten.

Ducati steht für Leidenschaft. Das strahlt aus unserem Club. Fast jedes Wochenende dort ist etwas organisiert. Denken Sie an eine jährliche internationale Club-Rennen, Fahrausbildung, Veranstaltungen, Touren im in- und Ausland, Technische abende und so weiter.

In jeder Ecke unseres Landes haben wir ein “Region-Café“. Dort können Sie einander am Sonntag nach einer Fahrt oder für eine Tasse Kaffee treffen. Wir verleihen exklusiv für unsere Mitglieder, 8 Mal im Jahr unsere Zeitschrift “Strada“. Die Berichte, Ankündigungen, Nachrichten, Fotos und alles, die was uns betrifft, bei der Ducati kennen lernen. Darüber hinaus pflegen wir Kontakte mit ausländischen Ducati-Clubs und wir sind regelmäßig mit dem Club Stand auf Messen und anderen Veranstaltungen zu finden.

Sind Sie alle neugierig über diesen gemütlichen Club? Schauen Sie auf unsere Website. Noch mehr Spaß, ist natürlich, in diesem Club zu hören. Wie Sie beitreten kann auf der Website gelesen werden. Herzlich Willkommen im Club oder auf der nächsten Veranstaltung.

Eric Hak, Präsident DCN

 Eric Hak

Eric Hak